Cách Trả Lời Thư Mời Nhận Việc Bằng Tiếng Anh (15 Mẫu Thông Dụng)

Video cách trả lời thư mời nhận việc bằng tiếng Anh | Ms Thuỷ KISS English

Cách trả lời thư mời nhận việc bằng tiếng Anh chuyên nghiệp đó là nắm được những mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong thư hồi đáp. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn các mẫu câu này để bạn dễ dàng viết thư trả lời cho nhà tuyển dụng thật chuẩn xác, ấn tượng.

Sau khi nộp hồ sơ xin việc và trải qua các cuộc phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ gửi phản hồi nếu bạn được chọn. Khi nhận được lá thư phản hồi bằng tiếng Anh, bạn cần phải biết cách hồi đáp sao cho chuyên nghiệp và ấn tượng. Bên cạnh kết quả phỏng vấn, trả lời thư mời nhận việc bằng tiếng Anh cũng là một trong những cách “ghi điểm” trong mắt nhà tuyển dụng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách trả lời thư mời nhận việc bằng tiếng Anh thật chuẩn xác, ấn tượng thông qua 15 mẫu câu tiếng Anh thông dụng. 

Mẫu Câu Mở Đầu Thư Trả Lời Nhận Việc

Mẫu câu mở đầu thư trả lời nhận việc
Mẫu câu mở đầu thư trả lời nhận việc

Sau những câu chào hỏi cơ bản, bạn nên trình bày thẳng lý do vì sao bạn viết lá thư này. Dưới đây là một số mẫu câu gợi ý:

– I am writing to you regarding…/ in connection with…

Tôi viết lá thư này nhằm liên hệ về việc…

– Further to…/ With reference to…

Liên quan đến vấn đề…

– I am contacting you for the following reason…

Tôi liên hệ với bạn bởi vì những lý do sau…

– I am writing to you on behalf of…

Tôi thay mặt…viết email này để…

– Might I take a moment of your time to…

Có thể dành cho tôi một chút thời gian…

Mẫu Câu Đưa Ra Lời Đề Nghị Trong Thư

Mẫu câu đưa ra lời đề nghị trong thư
Mẫu câu đưa ra lời đề nghị trong thư

Ngoài phần chào hỏi và mở đầu, một trong hai nội dung cơ bản nhất của một lá thư nói chung, thư trả lời thư mời nhận việc nói riêng, đó là đưa ra lời đề nghị, yêu cầu. Lưu ý, những mẫu câu được sử dụng trong phần này phải chuẩn xác, chuyên nghiệp và lịch sự. Dưới đây là một số mẫu câu tham khảo:

– Do you mind if I…

Bạn có phiền không nếu tôi…

– I would be grateful if you could …

Tôi rất biết ơn nếu như bạn có thể… 

– Could you possibly tell me have… 

Bạn có thể cho tôi biết…

– We are interested in… and we would like to…

Chúng tôi rất quan tâm đến… và chúng tôi mong muốn…

– We carefully consider… and it is our intention to…

Chúng tôi đã xem xét cẩn thận… và mong muốn được…

Mẫu Câu Đề Cập Đến Tài Liệu Đính Kèm 

Mẫu câu đề cập đến tài liệu đính kèm
Mẫu câu đề cập đến tài liệu đính kèm

Bạn có một số tài liệu quan trọng có liên quan đến công việc sắp tới và muốn nhấn mạnh với nhà tuyển dụng về sự tồn tại của những tài liệu này, bạn có thể đề cập đến chúng trong thư trả lời bằng những mẫu câu dưới đây: 

– I enclose…

Tôi gửi kèm theo…

– The attached file is…

Tập tin được đính kèm theo là…

– Please find attached…

Xin bạn lưu ý… đã được đính kèm ở trong lá thư này.

– Attached you will find…

Bạn sẽ tìm thấy… đã được đính kèm ở trong lá này.

– I am sending you… as an attachment.

Tôi đã gửi cho bạn… một tập tin đính kèm.

– Can you please sign and return the attached contract?

Bạn có thể vui lòng ký và trả lại hợp đồng đính kèm không?

Mẫu Thư Trả Lời Nhận Việc Bằng Tiếng Anh

Dear Mr/Ms… (trong trường hợp biết tên người nhận)
Dear Sir/Madam (trong trường hợp không biết tên người nhận).
I am writing to you regard to/ in connection with… I would be grateful if you could provide more information about… I am sending you… as an attachment.
We highly appreciate your help in this matter and look forward to hearing from you soon.
If have any problem, feel free call me at… (telephone number)
Your sincerely

Cách trả lời thư mời nhận việc bằng tiếng Anh là một kỹ năng khá quan trọng, giúp bạn tạo được ấn tượng tốt, thể hiện sự chuyện nghiệp của bản thân trong mắt các nhà tuyển dụng. Với 15 mẫu câu thông dụng trong cách trả lời thư mời nhận việc bằng tiếng Anh, hy vọng các bạn sẽ viết được một lá thư phản hồi chuyên nghiệp thật dễ dàng.