Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là một trong số những chức danh nghề nghiệp bạn cần biết khi công tác tại các công ty nước ngoài. Bạn đã biết tên tiếng Anh của chức danh “chủ tịch hội đồng quản trị” và thực sự hiểu về bản chất của chức danh này?

Những khái niệm về nghề nghiệp là những khái niệm cơ bản khi chúng ta bắt đầu đi làm. Chắc hẳn mọi người đều đã từng nghe qua rất nhiều chức danh nghề nghiệp nhưng mấy ai có thể hiểu tường tận được hết ý nghĩa của chúng. Bài viết này sẽ giới thiệu về một chức danh nghề nghiệp không mấy xa lạ, đó là chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh. Đồng thời chúng tôi sẽ giúp bạn nắm được khái niệm rõ ràng về chức danh này.

Chức Danh Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì?

Chức danh chủ tịch hội đồng quản trị trong tiếng Anh
Chức danh chủ tịch hội đồng quản trị trong tiếng Anh

Chủ tịch hội đồng quản trị trong tiếng Anh được gọi là: Chairman of the board hoặc Chairman of directors.

Ví dụ:

  • The chairman of directors read telegrams and greetings from well-wishers around the globe. (Ngài Chủ tịch hội đồng quản trị đọc các điện tín, lời chào và lời chúc mừng từ khắp nơi gửi đến.)
  • When I retire, someone else will take my place as Chairman of the board. (Khi tôi về hưu, có ai đó sẽ thay tôi nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị.)

Cụ thể hơn, Chủ tịch hội đồng quản trị là người đứng đầu đại diện hội đồng quản trị – cơ quan cao nhất trong công ty. Người này cũng có thể kiêm nhiệm chức vị giám đốc hoặc tổng giám đốc.

Phân Biệt Chức Danh Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Với Một Vài Chức Danh Lãnh Đạo Khác

Phân biệt chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị với một vài chức danh lãnh đạo khác trong tiếng Anh
Phân biệt chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị với một vài chức danh lãnh đạo khác trong tiếng Anh

Để hiểu rõ hơn về chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta cần biết được quyền và nghĩa vụ của người nắm giữ chức danh này. Đó là:

  • Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.
  • Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị.
  • Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị.
  • Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.
  • Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông.

Vậy thì, có những câu hỏi đặt ra là:

  • Chairman of the board (Chủ tịch hội đồng quản trị) khác gì với Chairman/ President (Chủ tịch)? Cần hiểu rằng Chủ tịch hội đồng quản trị chỉ có thẩm quyền chung trong việc điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành doanh nghiệp như Chủ tịch nói chung.
  • Chairman of the board (Chủ tịch hội đồng quản trị) khác gì với CEO (Chief Executive Officer – Giám đốc điều hành)? Câu trả lời đơn giản là Chủ tịch hội đồng quản trị thực hiện việc quản trị, tập trung hoạch định chiến lược, còn CEO thực hiện việc điều hành, thực hiện chiến lược.

Thế nhưng hiện tại có một số doanh nghiệp nước ngoài lẫn trong nước cho phép việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chức Tổng giám đốc để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạch định chiến lược và thực hiện chiến lược.

Sau những chia sẻ trên đây của bài viết, hy vọng các bạn có thể hiểu thêm về chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh. Mong rằng bài viết sẽ mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích, giúp bạn có thể nâng cao hiểu biết của bản thân.